Detailný návrh kvetinového či zeleninového záhona, prípadne ich mix (osadzovací plán)

Celkový koncepčný dizajn záhrady ste už zvládli, viete umiestniť dreviny, kvety, aj zeleninu, založili ste kompost a ani voda nie je problém, len potrebujete pomôcť s druhmi a ich rozmiestnením?

Alebo ste skôr typ stále v procese a ešte neviete ako sa rozhodnete čo so zbytkom záhrady, ale určite musíte mať prvý kvetinový záhon, ktorý pohladí dušu už nasledujúcu sezónu a naštartuje Vás k ďalšiemu tvoreniu, ale strácate sa v toľkých krásnych kvetoch? Zaujali Vás kvitnúce kry a páči sa Vám jemný bzukot v korunách?

Potrpíte si na domáce sezónne plodiny, alebo máte deti a vediete ich k čerstvej zelenine, či ovociu, ktoré si môžu odtrhnúť priamo z kríka alebo vybrať zo zeme? Páčia sa Vám záhony s kombinovanou výsadbou kde vládne harmónia a rastliny sa vzájomne podporujú?

Aj tu Vám rada pomôžem, tentokrát skôr od stola. Po získaní potrebných informácií načrtnem záhon s rozmiestnením, druhmi a počtami rastlín, na žiadosť doplním aj rozpočet a časový harmonogram.

Jednotlivé kroky a ceny

Úvodná komunikácia

Kvetinový záhon (vrátane okrasných krov) v permaprírodnej záhrade (a nielen tu) je prestretým stolom pre hmyz, ktorý následne opelí aj naše jedlé rastliny, je útočiskom pre malé živočíchy, ale predovšetkým pohladením pre dušu nás samotných. Pre jeho tvorbu budem potrebovať základné informácie od Vás o konkrétnom mieste, aj jeho širších vzťahoch, tiež fotky, prípadne video daného miesta, jednoduchý náčrt rukou s vytýčením svetových strán, rozmerov a okolitých prvkov, prípadne rastlín, ktoré ostávajú jeho súčasťou. Určite si zavoláme, aby som mala možnosť trošku Vás spoznať a popýtať sa na farby, či rastlinky, ktoré máte radi, ktoré určite musia byť jeho súčasťou a tiež aby som vysvetlila technickú stránku, bez ktorej sa nezaobídem.

Výber rastlín a samotný osadzovací plán

Ak už mám všetky potrebné informácie, vrátane farebnej škály, ktorú sme si tiež vopred odsúhlasili, vyberiem rastliny, vrátane ich alternácií a znova si ich budeme odsúhlasovať. Finálnym výstupom bude 2D pôdorysný, rukou kreslený návrh záhona s legendou a technická správa so všetkými detailami potrebnými k samotnej realizácii.

Cena za kvetinový záhon (vrátane okrasných krov, ak sú jeho súčasťou – nie, tuje to nebudú) do 10m2 je 100 EUR, za každý ďalší m2 + 8 EUR a je splatná vopred na bankový účet.

Zeleninové záhony

Veru aj jesť treba a niet nad domáce, s láskou pestované plodiny. Podobne ako pri kvetinových záhonoch, budem potrebovať od Vás základné informácie o mieste kam má zeleninka prísť a aké druhy máte radi. Súčasťou takýchto záhonov môžu byť aj bylinky, či niektoré „ochranné“ kvetiny a jedlé kríky. Ak Vám postačuje zoznam jednotlivých druhov v kombináciách na jednotlivé hriadky vo forme zoznamu a základné info k ich pestovaniu – cena je pevná 40 EUR. Ak si ale želáte konkrétny 2D pôdorysný, rukou kreslený návrh s legendou a technickú správu, cena sa odvíja od m2: do 10m2 je 25 EUR, do 50m2 je 50 EUR, do 100m2 je 100 EUR.